Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:31:24

Poprawka 15

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20