Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:31:08

Poprawka 14

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21