Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:30:44

Poprawka 13

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 23