Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:30:08

Poprawka 9

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24