Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:28:19

Poprawka 2

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23