Narzędzia:

Ustawa o rzeczach znalezionych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:28:00

Poprawka 1, 11

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20