Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:25:02

Poprawka 17

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22