Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:24:46

Poprawka 16

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23