Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:22:40

Poprawka 9

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21