Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:22:17

Poprawka 8

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20