Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:20:46

Poprawka 3

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24