Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:06:15

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23