Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:19:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19