Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:18:53

Poprawka 69

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22