Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:18:33

Poprawka 68

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19