Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:18:12

Poprawka 61

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23