Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:17:47

Poprawka 58

Za: 59 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21