Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:16:33

Poprawka 52, 56

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22