Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 07-02-2015 godz. 08:03:09

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 67 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30