Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:16:13

Poprawka 49, 50, 65, 67, 71, 72

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21