Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:15:10

Poprawka 38

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19