Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:14:52

Poprawka 37, 39-41

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19