Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:14:24

Poprawka 34, 35, 45

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19