Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:14:04

Poprawka 33, 70

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21