Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:13:23

Poprawka 31

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21