Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 07-02-2015 godz. 09:38:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30