Narzędzia:

Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Dnia 07-02-2015 godz. 09:37:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 68 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27