Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:35:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21