Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:34:33

Poprawka 128

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 22