Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:31:27

Poprawka 112

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 22