Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:30:42

Poprawka 109, 111, 113, 114

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21