Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:29:54

Poprawka 105

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 20