Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:29:03

Poprawka 103

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 21