Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:28:43

Poprawka 102

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 20