Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:27:30

Poprawka 98

Za: 31 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21