Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:27:16

Poprawka 93, 94, 96, 97

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19