Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:26:15

Poprawka 91

Za: 27 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 21