Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:24:56

Poprawka 88

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22