Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:23:45

Poprawka 85

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20