Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:23:27

Poprawka 84

Za: 31 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20