Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:23:08

Poprawka 83

Za: 28 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22