Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:22:38

Poprawka 81

Za: 73 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20