Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:22:11

Poprawka 80

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22