Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:11:34

Poprawka 21

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19