Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:19:55

Poprawka 69

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 24