Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:19:20

Poprawka 66, 67

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22