Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:19:00

Poprawka 65

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20