Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:17:23

Poprawka 60

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19