Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:17:05

Poprawka 59

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19