Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:16:14

Poprawka 57

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19